|
   
 
    DRAUGAI    
    

NAUJIENOS

    
Visuotinis narių susirinkimas

2018-04-12Visuotinis narių susirinkimas

 

 

2018-04-11

Nr.1

 

 

 

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

 

 

VISUOTINIS ATASKAITINIS SUSIRINKIMAS –VILNIUS   2018.04.11

 

Darbotvarkė :

 

Susirinkimo darbotvarke :

 

1)LLPF taryba, prezidento rinkimai

2)LLPF organizacijos įstojimas į LMŽD organizaciją – LLPF narių sąrašo sudarymas ir pateikimas LMŽD,viešinimas  tinklapiuose bei FB apie įstojimą į LMZD (suruošt trumpą raštą kas yra LMZD ką vienyja, kokie mūsų tikslai su jais ,ką mes žadame  naujiem nariam ir tt )

 3)Parduotuvių ‚‘PŽ verslo‘‘ –paramos prašymas , įtraukimas jų įstojimas į LLPF  ,

4)Naujų narių Juridinių/Fizinių stojamasis mokestis į LLPF ,

LLPF narių  metinio mokečio nustatymas,

Mokestis kurį mokesime už kiekvieną fizinį asmenį iš sudaryto sąrašo LMŽD organizacijai.

Paramos davėjo metinis mokestis LLPF organizacijai

5)LLPF organizacijos buvimas LiMS sąjungoje

6)LLPF veiklos populiarinimas

 

 

 

 

Dalyvavo:

1)Dainius Kublickas ‘’NERIAM’’

2)Bronius Šešplaukis “SC Rykliukas’’

3)Arvydas Šidlauskas ‘’Vienu Įkvėpimu’’

4)Rlandas Petraitis ‘’Nasrai ‘’

5)Neriju Bučys ‘’Taikliai’’

 

6)NEATVYKO ‘’Aukštyn Ląstais’’ atstovas

 

Kvorumas susidaro .

 

 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas: Bronius Šešplaukis

 

Susirinkimo sekretorius: Rolandas Petraitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)LLPF taryba ir prezidento rinkimai

Siūlyti kandidatai :

Bronius Šešplaukis

 

Išrinkti, ir patvirtinti Asociacijos Prezidentu  Bronių Šešplaukį,

Balsavo: “už” 5, “prieš” nėra

Sprendimas priimtas

 

LLPF Nauja Taryba – atstovauja ir sprendimus priema  federacijos narių -klubų prezidentai , direktoriai

Balsavo: “už” 5, “prieš” nėra

Sprendimas priimtas

 

2) LLPF organizacijos įstojimas į LMŽD organizaciją – LLPF narių sąrašo sudarymas ir pateikimas LMŽD; viešinimas  tinklapiuose bei FB apie įstojimą į LMZD (suruošt trumpą raštą kas yra LMZD ką vienyja, kokie mūsų tikslai su jais ,ką mes žadame  naujiem nariam ir tt )

 

Klausimas –apsvarstytas , del sąrašo sudarybo nuspręsta

Balsavo: “už” 5, “prieš” nėra

Sprendimas priimtas

 

 3)Parduotuvių ‚‘PŽ verslo‘‘ –paramos prašymas , įtraukimas jų įstojimas į LLPF 

Klausimas –apsvarstytas , nuspręsta kreiptis raštiškai ir vėliau aplankant gyvai pagrindines 3-4 pagrindines parduotuves

Balsavo: “už” 5, “prieš” nėra

Sprendimas priimtas

 

4)Naujų narių Juridinių stojamasis mokestis į LLPF , ( 60 EUR)

LLPF narių  metinio mokečio nustatymas,  ( 50 EUR)

Mokestis kurį mokesime už kiekvieną fizinį asmenį iš sudaryto sąrašo LMŽD organizacijai.(už klubo narius apmoka klubai )

Paramos davėjo metinis mokestis LLPF organizacijai  (30 eur)

Balsavo: “už” 5, “prieš” nėra

Sprendimas priimtas

 

5)LLPF organizacijos buvimas LiMS sąjungoje

LLPF sumokamas mokestis  ~80 eur /metai.

Sprendimas likti organizacijoje   TAIP / NE

Balsavo: “už” 5, “prieš” nėra

Sprendimas priimtas

 

6)LLPF veiklos populiarinimas

Nuspręsta daryti švarinimosi akciją  Už švaresnius vandens telkinius 2018

Po LLPF ir  LMŽD vėliava

Balsavo: “už” 5, “prieš” nėra

Sprendimas priimtas

 

 

Susirinkimo pirmininkas: Bronius Šešplaukis

Susirinkimo sekretorius: Rolandas Petraitis

 

 

 

 

 
    RĖMĖJAI    
AKIMIRKOS IŠ MŪSŲ GYVENIMO
Akimirkos iš mūsų gyvenimo
Už švaresnius vandens telkinius 2014
Lietuvių sumedžioti trofėjai
Akimirkos iš mūsų gyvenimo
Akimirkos iš mūsų gyvenimo
Akimirkos iš mūsų gyvenimo
Už švaresnius vandens telkinius 2014
Akimirkos iš mūsų gyvenimo
© Lietuvos povandeninės žūklės ir laisvojo nardymo asociacijų federacija 2024. Visos teisės saugomos